Dil Seçimi: -


Çevre ve İş Güvenliği

 

Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

 

ÖZLİDER, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında sürdürülebilir bir yaşam için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamayı, çevre boyut ve etkilerini tespit ederek çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi, önleyici mühendislik yaklaşımı ile ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak “sıfır iş kazası” na ulaşmayı hedefler.

 

Bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri yerine getirmeyi Üst Yönetimimizin  de katılımıyla ÖZLİDER çalışanları olarak taahhüt ederiz.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak,

 

Tüm çalışanlarımızın Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konuların da bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek, tüm çalışanları iş yerinde yapılan Çevre ve İSG çalışmaları konusunda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre bilincini bir yaşam biçimi olarak aşılamak, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimler de Çevre ve İSG bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,

 

Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek tüm tehlike ve riskleri belirleyerek, risk değerlendirmesini sürekli güncel tutmak, tespit edilen riskleri mümkünse kaynağında ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek,

 

Üretim, taşıma, stoklama, işleme, arıtma ve bakım faaliyetlerimiz sırasındaki çevre boyutlarını ve bunlara bağlı olarak oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alarak, iyileştirmeler yapmak, kirliliği kaynağında önlemek, atıkları türlerine göre kaynağında ayrıştırmak, atık miktarlarını kontrol altında tutmak, bu atıkların geri kazanımını sağlamak, mümkün olmayan durumlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,

 

İşletme sahamızda bulunacak tüm ziyaretçi, alt işveren, taşeronları da ÖZLİDER olarak çevre ve iş sağlığı güvenliği sistemine dahil ederek standartlara uymayı ve tedarikçilerimizi de Çevre ve İSG ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmek,

 

Kurduğumuz Çevre Yönetim sistemini ve faaliyetleri periyodik olarak gözden geçirmek, denetlemek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, ilişkide bulunan tüm kişi ve kuruluşlara açık tutmak,

 

Tüm personelin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymasını ve kendi güvenliğini sağlamasını, risklerin önlenmesine katkıda bulunmasını sağlamak.