Dil Seçimi: -


Çevre ve İş Güvenliği

Çevre ve İsg Yönetim Sisteminin Kapsamı

 

Merkez Fabrika Adresi:

Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:7 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL

 

Bursa Şube Adresi:

Görükle Dumlupınar Mh. Laleli Cd. No:5 16285 Nilüfer / BURSA

 

Adreslerinde Levha, Vakum şekilleme, Plastik Enjeksiyon  ve Poliüretan  parçalarının üretim faaliyetlerini sürdüren ÖZLİDER A.Ş.’ye bağlı bağlı tüm birimlerin ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standardı şartlarını uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, İsg & Çevre performansının artırılması, İsg & Çevre amaç ve hedeflerine ulaşılması, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak kurulan  Çevre ve İsg Yönetim Sistemi Gereklilikleri, İç ve Dış Hususlar, Çevresel riskler ve yaşam döngüsü çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.

 

 

Çevre ve İsg Politikası

 

ÖZLİDER, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında sürdürülebilir bir yaşam için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamayı, çevre boyut ve etkilerini tespit ederek çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi, önleyici mühendislik yaklaşımı ile ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak “Sıfır İş Kazası” na ulaşmayı hedefler.

 

Bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri yerine getirmeyi Üst Yönetimimizin de katılımıyla ÖZLİDER çalışanları olarak taahhüt ederiz.

 

·         Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda uymakla yükümlü olduğumuz yasal gereklilikler ve uymayı tercih ettiğimiz uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

 

·         Tüm çalışanlarımızın Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konuların da bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek, tüm çalışanları iş yerinde yapılan Çevre ve İSG çalışmaları konusunda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre bilincini bir yaşam biçimi olarak aşılamak, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimler de Çevre ve İSG bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,

 

·         Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek tüm tehlike ve riskleri belirleyerek, risk değerlendirmesini sürekli güncel tutmak, tespit edilen riskleri mümkünse kaynağında ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek,

 

·         Üretim, taşıma, stoklama, işleme, arıtma ve bakım faaliyetlerimiz sırasındaki çevre boyutlarını ve bunlara bağlı olarak oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alarak, iyileştirmeler yapmak, kirliliği kaynağında önlemek, atıkları türlerine göre kaynağında ayrıştırmak, atık miktarlarını kontrol altında tutmak, bu atıkların geri kazanımını sağlamak, mümkün olmayan durumlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,

 

·         İşletme sahamızda bulunacak tüm ziyaretçi, alt işveren, taşeronları da ÖZLİDER olarak çevre ve iş sağlığı güvenliği sistemine dahil ederek standartlara uymayı ve tedarikçilerimizi de Çevre ve İSG ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmek,

 

·         Kuruluşun bağlamı ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Üst Yönetimin liderliğinde belirlenmiş olan Çevre hedeflerine ulaşmak ve çevre performansımızı arttırmak için kurduğumuz Çevre Yönetim sistemini gözden geçirmek, denetlemek, sürekli iyileştirmek, ilişkide bulunan tüm kişi ve kuruluşlara açık tutmak,

 

·         Tüm personelin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymasını ve kendi güvenliğini sağlamasını, risklerin önlenmesine katkıda bulunmasını sağlamak.